ข้อมูลในการลงทะเบียน Register Rumail

สำหรับการเข้าใช้งานในครั้งแรก

  1. เข้าใช้ ผ่าน http://mail.google.com โดยการเข้าใช้งานให้เราพิมพ์ รหัสนักศึกษา@rumail.ru.ac.th เต็ม แล้วตามด้วย pass
  2. ในการกรอกรหัสผ่านครั้งแรก (รหัสผ่านที่ได้จากระบบ) ที่เข้าใช้มันจะบอก pass ผิด ไม่ต้องตกใจนะครับ ใส่ครั้งที่ 2 แล้วมันจะบังคับให้เปลี่ยน pass ครับ

email ของคุณ Active แล้ว
email ของคุณ ยังไม่ Active (รอระบบ)

ลงทะเบียนRumail email ของคุณ Active แล้ว
email ของคุณ ยังไม่ Active (รอระบบ)