บาร์โคดลงทะเบียน มี 2 แบบ
ขั้นตอนการใช้งาน
  1. สร้างรายการ ปี/ภาคที่จะลงทะเบียน
  2. คลิกที่ลิงค์ เลือกวิชาและพิมพ์บาร์โค้ดที่จะลงทะเบียน
  3. เพิ่มรหัสวิชาลงทะเบียน
  4. พิมพ์บาร์โคดลงทะเบียน
  5. สั่งพิมพ์รายงาน
กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับรหัสวิชา โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ สวป.(ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 02-3108610,02-3108626 ).
เพิ่ม/ยกเลิก กระบวนวิชา
คือการขอบาร์โคดรหัสวิชาเพื่อ บอกเลิก – บอกเพิ่ม หรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชา ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนผิดพลาด.
ขั้นตอนการใช้งาน
  1. สร้างรายการ ยกเลิกกระบวนวิชา
  2. สร้างรายการ เพิ่มกระบวนวิชา
  3. พิมพ์บาร์โคด
  4. สั่งพิมพ์รายงาน
สวป. บริการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ อาคาร KLB ชั้น 1 ช่อง 11-13 ในวันและเวลาราชการ