ยินดีต้อบรับเข้าสู่ e-Services Ruสมัครสมาชิก

ช่อง * จำเป็นต้องกรอก.

 
         
 
 
ณ เวลานี้ รหัสนักศึกษาที่สมัครในเทอม 2/ 2560 ยังไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ค่ะ