ค้นหารหัสผ่านครั้งแรก ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้จดจำรหัสผ่านไว้

Request Initial Password

Fields with * are required.

รหัสบัตรประชาชน/Passport No. :

วัน/เดือน/ปีเกิด (Birthday [Year in BE]):