ยินดีต้อบรับเข้าสู่ e-Services Ruเข้าสู่ระบบ e-Services Ru...

มีคำถาม-มีคำตอบ

Rumail

สมัคร RUMAIL
วันนี้นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิก RUmail ซึ่งขับเคลื่อนด้วย Gmail รับ-ส่งอีเมล์เต็มที่ ด้วย Mail box ขนาด 25 GB ใช้งาน Google Apps ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสาร หรือทำงานร่วมกัน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่พลาดข่าวสารสำคัญของมหาวิทยาลัย ด้วยระบบส่งข่าวเข้าอีเมล์ของนักศึกษา