เข้าสู่ระบบ e-Services Ru...

มีคำถาม-มีคำตอบ

Update e-Services Ru

Rumail

สมัคร RUMAIL
วันนี้นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิก RUmail ซึ่งขับเคลื่อนด้วย Gmail รับ-ส่งอีเมล์เต็มที่ ด้วย Mail box ขนาด 25 GB ใช้งาน Google Apps ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสาร หรือทำงานร่วมกัน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่พลาดข่าวสารสำคัญของมหาวิทยาลัย ด้วยระบบส่งข่าวเข้าอีเมล์ของนักศึกษา

App e-Services Ru On Mobile (Android)

  • สามารถ Dowload ได้ที่ Google Play คำว่า " e-Services Ru " หรือ Click...