สำหรับการเข้าใช้งานในครั้งแรก

 1. เข้าใช้ ผ่าน gmail.com โดยการเข้าใช้งานให้เราพิมพ์ รหัสนักศึกษา@rumail.ru.ac.th เต็ม แล้วตามด้วย pass
 2. ในการกรอกรหัสผ่านครั้งแรก (รหัสผ่านที่ได้จากระบบ) ที่เข้าใช้มันจะบอก pass ผิด ไม่ต้องตกใจนะครับ ใส่ครั้งที่ 2 แล้วมันจะบังคับให้เปลี่ยน pass ครับ

Sign in to RUmail for first-time login

 1. On your computer, go to gmail.com.
 2. Enter your RUmail Account email and initial password. (your_student_id@rumail.ru.ac.th)
  • Sometime system shows message "Incorrect Password". Please enter initial password and sign-in again. The System will force you to change the password.
  • If information is already filled in and you need to sign in to a different account, click Use another account.
  • If you see a page describing Gmail instead of the sign-in page, click Sign in in the top right corner of the page.
 3. Change your password.

ข้อมูลในการลงทะเบียน Rumail | Registration Information Rumail

ลงทะเบียน/Register
สำหรับนักศึกษา
ค้นหารหัสผ่านครั้งแรก
/Search Initial Password สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(@rumail.ru.ac.th)
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(@ru.ac.th) ใช้กับ Portfolio
อีเมลเปิดให้ใช้งานแล้ว/Email Activated
อีเมลยังไม่เปิดให้ใช้งานแล้ว (รอระบบ)/Email Inactive (waiting)